Wat is wetenschappelijk onderzoek?

Het Universitair Ziekenhuis Gent zet sterk in op het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Hierdoor krijgen we meer inzicht in hoe het menselijke lichaam functioneert en kunnen we achterhalen hoe een bepaalde ziekte of aandoening ons lichaam aantast. Zo kunnen we betere manieren vinden om ziektes of aandoeningen op te sporen en nieuwe behandelingen ontwikkelen.

Er bestaan verschillende soorten wetenschappelijk onderzoek:

 • Testen van een nieuw geneesmiddel.
 • Testen van een medisch hulpmiddel.
 • Observationeel onderzoek.
 • Invullen van vragenlijsten.
 • Een staal doneren aan de biobank.

Aan wetenschappelijk onderzoek kunnen zowel gezonde vrijwilligers als patiënten deelnemen. Deelname is altijd vrijwillig. Indien u meer informatie wenst over wetenschappelijk onderzoek waar u mogelijk kan aan deelnemen, kan u altijd terecht bij uw arts.

Wat is participatie?

Patiënten en naasten kijken met een ander perspectief naar wetenschappelijk onderzoek dan onderzoekers. Vanuit hun eigen ervaringen kunnen zij heel goed inschatten hoe wetenschappelijk onderzoek het best wordt uitgevoerd. We betrekken (ex-) patiënten, partners, ouders, mantelzorgers… bij alle aspecten van wetenschappelijk onderzoek. De patiënt en onderzoeker werken samen als partners om wetenschappelijk onderzoek meer patiëntgericht te maken.

Er zijn verschillende niveaus van patiëntenparticipatie, zoals aangegeven op de participatieladder. De participatieladder geeft inzicht in de verschillende vormen van participatie die mogelijk zijn. Het is per onderzoeksproject verschillend welke participatievorm er wordt toegepast.

 Hoe doen we dit?

Klinische studies kunnen overweldigend zijn met een overdaad aan informatie, onderzoeken en consultaties. Daarom richtte het Health, Innovation and Research Institute van het UZ Gent een adviesraad voor wetenschappelijk onderzoek op. Met de oprichting van deze commissie willen we met gericht advies en transparante ondersteuning bijdragen tot de ontwikkeling en de verbetering van klinisch onderzoek.

We betrekken onze adviesraad bij het:

 • Samen ontwerpen van informatie voor (mogelijke) deelnemers aan wetenschappelijk onderzoek
 • Nadenken over ideeën voor nieuwe onderzoeksprojecten
 • Verspreiden van resultaten van wetenschappelijk onderzoek
 • Samen nadenken over onderzoeksprotocollen: wordt de deelnemer niet te veel belast? Zijn de inclusiecriteria haalbaar?
 • Samen opstellen van toestemmingsformulieren
 • Nadenken over patiëntgericht wetenschappelijk onderzoek
 • Bieden van ondersteuning bij vragen van deelnemers aan wetenschappelijk onderzoek

Waarom is participatie belangrijk?

 

Patiëntenparticipatie is de laatste jaren belangrijker geworden. Door de vooruitgang binnen de medische wetenschap zijn er veel meer genees- en hulpmiddelen die ervoor zorgen dat mensen langer leven. Het is echter heel belangrijk dat de levenskwaliteit daar zo min mogelijk onder lijdt. Patiëntenparticipatie is een middel om de stem van de patiënt en naaste te laten horen en om ervoor te zorgen dat onderzoekers bij de ontwikkeling van genees- en hulpmiddelen rekening houden met de ervaringen en bezorgdheden van patiënten en naasten.

Om aan wetenschappelijk onderzoek te kunnen doen, zijn er ook financiële middelen nodig. Het is een goede evolutie dat organisaties die wetenschappelijk onderzoek financieren belang hechten aan patiëntenparticipatie. Door als patiënt of naaste te participeren in (de totstandkoming van) wetenschappelijk onderzoek draag je bij aan de kwaliteitsvolle ontwikkeling van nieuwe en relevante genees- en hulpmiddelen die rekening houden met de gezondheid en levenskwaliteit van de patiënt.