FWO-TBM call 2024: Funding TBM – HIRUZ-IVU info session 21/12/2023

  • Post category:Archive

Het programma voorziet financiering van Toegepast Biomedisch onderzoek met Maatschappelijke finaliteit (TBM) en richt zich op (nieuwe) therapieën, diagnosetechnieken en/of preventiemethoden die zich reeds ver in het traject van ontdekking naar klinische toepassing bevinden en die een duidelijke maatschappelijke toepasbaarheid in Vlaanderen bieden. Op het moment van indiening of in de nabije toekomst mag er géén industriële interesse zijn. Meer informatie kan u vinden op de FWO website.

HIRUZ-IVU (UZ Gent) en de afdeling Onderzoekscoördinatie (UGent) bieden opnieuw ondersteuning bij de voorbereiding en indiening van uw FWO-TBM aanvraag. Hiertoe organiseert HIRUZ-IVU een infosessie samen met de FWO-TBM adviseurs, waarbij de inhoudelijke en praktische aspecten van het programma worden toegelicht, alsook de verplichte aanmeldingsprocedure bij HIRUZ en het kostenmodel. Deze infosessie vindt hybride plaats op donderdag 21 december 2023, van 12u tot 13u, in Auditorium A (1 K3, Campus Heymans). Gelieve uw aanwezigheid via e-mail te bevestigen aan HIRUZ.IVU@uzgent.be. Hierbij kan je de Teams-link vinden.

Voorafgaand aan deze infosessie, tussen 9u en 12u, is het mogelijk een fysiek intakegesprek te hebben met de FWO-TBM adviseurs en HIRUZ-IVU. Tijdens dit gesprek wordt afgetoetst of uw project voldoet aan de vier criteria van het FWO-TBM kanaal. Gelieve hiertoe de vier vragen te beantwoorden, aangeduid in het groen onderaan deze e-mail, en terug te bezorgen aan HIRUZ.IVU@uzgent.be ten laatste op 15 december 2023. Na ontvangst, zal het exacte uur van het intakegesprek gecommuniceerd worden. Mocht deze datum niet haalbaar zijn, kan er nog altijd een digitaal overleg aangevraagd worden met het FWO.