Partner in de kijker: Chloë De Witte

  • Post category:News

BlueHealth Innovation Center stelt partner UZ Gent voor “Er zit veel ondernemend talent binnen UZ Gent en dat ondersteunen we maar al te graag”, aldus Chloë De Witte, Innovatie en Valorisatie Officer UZ Gent.