Statement regarding confidentiality agreements (CDA / NDA)

  • Post category:News

Geachte UZ collega’s,

Graag vragen we jullie aandacht voor volgend nieuws ivm. de aanpak van confidentialiteitsovereenkomsten.

Na bespreking met de Hoofdarts en Gedelegeerd Bestuurder hebben we toestemming gekregen om:

  1. confidentialiteitsovereenkomsten (di. confidentiality disclosure agreement (CDA) of non-disclosure agreement (NDA)) niet meer aan review door HIRUZ Contract Unit te moeten onderwerpen
  2. deze confidentialiteitsovereenkomsten te laten tekenen door de diensthoofden “in opdracht van de Gedelegeerd Bestuurder Prof. Mortier”.

Hierbij vestigen we de aandacht op het feit, om voor ondertekenen, na te gaan of de juiste UZ Gent dienst als partij betrokken is en Belgisch / Europees recht expliciet vermeld wordt in de overeenkomst.

Uiteraard blijven alle andere contracten (dan CDAs/NDAs) onderhevig aan revisie / opvolging door HIRUZ Contract Unit en moeten deze allen ook steeds door de Gedelegeerd Bestuurder getekend worden.

Met deze aanpak doelen we tegemoet te kunnen komen aan de vraag om protocols sneller te kunnen uitwisselen tussen sponsors / opdrachtgevers en de geïnteresseerde UZ onderzoekers.

Bij vragen, contacteer ons gerust: hiruz.contracten@uzgent.be

Met beleefde groeten,

Philippe Van Rompaey
Waarnemend Diensthoofd
Health, innovation and research institute