FIKO – Oproep FIKO type II 2022

Klinische UZ Gent medewerkers, betrokken in de patiëntenzorg in de brede betekenis, die klinisch wetenschappelijk onderzoek wensen te verrichten, kunnen een aanvraag voor financiering indienen.

Deadlines: 24 november 2022 (intake HIRUZ), 16 december 2022 (project submissie)
Budget: max. 400.000 EUR

Contact: hiruz.ivu@uzgent.be