FIKO Type I Calls 2023

Voor UZ Gent medewerkers die betrokken zijn bij de patiëntenzorg in de brede zin, die wetenschappelijk onderzoek willen verrichten, en die binnen de projectduur van maximaal vier jaar een doctoraat in de medische wetenschappen willen afronden.

Deadline: Intake HIRUZ: vóór 29 september; Indiening project: uiterlijk op 16 oktober om 17u

More information